Kontakt

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) 
Wydział „Artes Liberales” UW 


ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa

tel.  +48 55 20 131 wew. 208 
        +48 22 828 02 84
fax. +48 22 828 02 85

Dyrektor OBTA: 
Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
, e-mail: kamar@al.uw.edu.pl
dyżur: poniedziałki, 10.00–11.00 

Sekretarz naukowy projektów OBTA: 
Mgr Magdalena Gorlińska
, e-mail: maggo@al.uw.edu.pl 

Administrator strony:
Rafał Łempicki, e-mail: rlemp@al.uw.edu.pl

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top