Contact

Centre for Studies on the Classical Tradition (OBTA) 
Faculty of “Artes Liberales” UW 


ul. Nowy Świat 69
00-046 Warsaw
Poland

tel.  +48 55 20 131 extension 208 
        +48 22 828 02 84
fax. +48 22 828 02 85

OBTA’s Director: 
Prof. Katarzyna Marciniak
, e-mail: kamar@al.uw.edu.pl
Consultations: Monday, 10.00–11.00 a.m.

OBTA’s Project Officer: 
Magdalena Gorlińska, MA
, e-mail: maggo@al.uw.edu.pl

Webmaster:
Rafał Łempicki, e-mail: rlemp@al.uw.edu.pl

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top