Contact

Centre for Studies on the Classical Tradition (OBTA) 
Faculty of “Artes Liberales” UW 


ul. Nowy Świat 69
00-046 Warsaw
Poland

tel.  +48 55 20 131 extension 208 
        +48 22 828 02 84
fax. +48 22 828 02 85

OBTA’s Director: 
Prof. Katarzyna Marciniak
, e-mail: kamar@al.uw.edu.pl
Consultations: Monday, 10.00–11.30 a.m.

OBTA’s Project Officer: 
Magdalena Gorlińska, MA
, e-mail: maggo@al.uw.edu.pl 

Consultations of the OBTAmists:

 • Dr.  Elżbieta Olechowska, e-mail: elzbieta.olechowska@gmail.com 
  Wednesday, 2.00–3.00 p.m.
 • Dr. Hanna Paulouskaya, email: handziapa@gmail.com
  Monday, 1.00–2.00 p.m.
  Wednesday, 11.30–13.00 a.m.
 • Dr. Michał Kucharski, e-mail: kucharski.michal@al.uw.edu.pl
  Monday, 9.00 a.m.–1.00 p.m.
  Tuesday, 10.30 a.m.–1.00 p.m.
  Friday, 10.30 a.m.–1.00 p.m.
 • Dorota Bazylczyk, MA, e-mail: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl 
  Tuesday, 1.00 p.m.–3.00 p.m.
 • Joanna Kłos, MA, e-mail: joanna.klos@student.uw.edu.pl
  Tuesday, 11.00 a.m.–1.00 p.m.
  Thursday, 11.30 a.m.–1.30 p.m.
 • Anna Mik, MA, e-mail: anna.m.mik@gmail.com
  Thursday, 10.30 a.m.–12.30 p.m.

Webmaster:
Rafał Łempicki, e-mail: rlemp@al.uw.edu.pl

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top