Projekty

Na Wydziale „Artes Liberales", zarówno w ramach Obty, jak i różnych pracowni, a także przedsięwzięć indywidualnych, realizujemy wiele projektów naukowych, w których dużą rolę odgrywa kultura antyczna. Tutaj będziemy się starali prowadzić ich wykaz oraz udostępniać linki do ich stron.
Dantyszek

Program Dantyszek

Projekt pt. „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548)” prowadzony przez Pracownię Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej na Wydziale „Artes Liberales” UW. Strona projektu. Kierownik projektu: prof. Anna Skolimowska.
Gnoti

GNÔTHI SEAUTON!

Projekt GNÔTHI SEAUTON! – Classics and Communism: The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition. Socialist Countries 1944/45-1989/90. Strona projektu. Projekt został stworzony przez prof. Jerzy Axer, prof. Gábora Klaniczaya i prof. Györgya Karsaia w Collegium Budapest. Obecnie jest kontynuowany w Obcie pod kierunkiem dr Elżbiety Olechowskiej.
...

Laboratorium Filhelleńskie

Laboratorium skupia przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy badają recepcję dziedzictwa greckiego antyku oraz kultury Grecji nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem filhellenizmu romantyków polskich oraz dziewiętnastowiecznej Europy Środkowej i Wschodniej. Strona Laboratorium. Kierownik Laboratorium: prof. Maria Kalinowska.
...

Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

Projekt poświęcony recepcji antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, realizowany w ramach ERC Consolidator Grant, 2016–2021. Strona projektu. Kierownik projektu: prof. Katarzyna Marciniak.
...

Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults' Culture as a Transformation Marker 

Projekt poświęcony recepcji mitologicznych stworzeń, realizowany w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives, 2014–2017. Strona projektu. Kierownik projektu: prof. Katarzyna Marciniak.
...

Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature Between East & West

Projekt zapoczątkowujący badania nad recepcją antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej z perspektyw regionalnych, realizowany w ramach Loeb Classical Library Foundation Grant, 2012–2013. Strona projektu. Kierownik projektu: prof. Katarzyna Marciniak.
© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top