Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), stworzony przez Profesora Jerzego Axera w roku 1991, w latach 2008–2012 kierowany przez Profesora Jana Kieniewicza, jest jednostką stałą Wydziału „Artes Liberales” UW. Ze środowiska Obty wywodzą się prowadzące przełomowe badania zespoły naukowe, jak na przykład Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej oraz Laboratorium Filhelleńskie. Obecnie w Obcie realizowany jest pierwszy w Polsce ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki. Współpracujemy z przedstawicielami różnych dyscyplin z całego świata: od Ameryki Północnej, przez Europę, Afrykę, Azję po Australię i Nową Zelandię, łącząc refleksję naukową z działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

W Obcie badamy motywy antyczne w arcydziełach literatury i sztuki, ale poszukujemy też śladów obecności antyku w kulturze popularnej: w literaturze fantastycznej, filmach, serialach, piosenkach, grach komputerowych, najnowszych zjawiskach internetowych... Antyk to dla nas ważne doświadczenie kulturowe. Sposób jego recepcji odzwierciedla przemiany zachodzące na świecie na przestrzeni stuleci – także obecnie. 

Przeglądając się w zwierciadle recepcji, porównując różne powstające w nim obrazy i odbicia, możemy lepiej zrozumieć siebie i mechanizmy tych przemian. Szczególną uwagę zwracamy na odbiór antyku przez dzieci i młodzież. To fascynujący proces, w trakcie którego młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość i określają własne stanowisko wobec dziedzictwa przekazywanego im przez dorosłych.

Studia nad recepcją antyku wymagają ciekawości, pokory, ale i odrobiny buntu, a także odwagi. Nigdy bowiem nie wiadomo, co zobaczymy, zaglądając w antyczne lustro. Może będzie to Meduza Gorgona, której odbicie zmrozi nam krew w żyłach, lub piękne oblicze Narcyza, od którego nie będziemy chcieli się oderwać. A może się okaże, że patrzymy w Zwierciadło Ain Eingarp, w które wpatrywał się też młody heros z naszych czasów i w którym każdy z nas zobaczy to, czego pragnie najbardziej.

OBTA daje nam przestrzeń, by badać i analizować te doświadczenia w życzliwym środowisku. Dlatego też przyjęliśmy dla niej gramatyczną odmianę w rodzaju żeńskim, bo choć to Ośrodek, zwyczajowo mówiąc OBTA, wpisujemy ją w rząd takich pojęć, jak Alma Mater.

Studia nad recepcją – zarówno w arcydziełach naszej cywilizacji, jak i w kulturze popularnej – uczą nas, że draco dormiens nunquam titillandus, ale i zachęcają do tego, by mimo wszystko próbować.

Marcus Luepertz, Merkury (Bonn), fot. Katarzyna Marciniak

Aktualności

logo obta

24-26 października 2019 - Sympozjum poświęcone 1600 rocznicy śmierci Świętego Hieronima

24-26 października b.r. Wydział "Artes Liberales" we współpracy z Uniwersytetami w Lublanie, Zagrzebiu, Grazu, Lille, Central European University (CEU), International Network of Excellence “Europa Renascens,” oraz z Institut des Sources Chrétiennes i Słoweńską Akademią Nauk i Sztuk, organizuje w Lublanie sympozjum poświęcone 1600 rocznicy śmierci Świętego Hieronima. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sympozjum. Call for Papers i inne informacje na załączonym posterze i na: https://ff.classics.si/2019/01/11/hieronymus-noster/

logo obta

22 listopada 2018 - Współpraca z Słowenią

Elżbieta Olechowska uczestniczyła jako autor i redaktor w publikacji dwóch słoweńskich czasopism naukowych: „Primerjalna Književnost” 41.2 (2018) i „Keria. Studia Latina et Graeca” 20.3 (2018). Oba nowe numery ukazały się w wersji papierowej, ale można je też czytać online na https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/issue/view/619 i na https://revije.ff.uni-lj.si/keria. Pierwsze czasopismo wydaje Słoweńskie Towarzystwo Literatury Porównawczej, a w bieżącym numerze przedstawione zostały artykuły z konferencji „European Humanism and Its Challenges”, która odbyła się w jesieni 2017 r. w Lublanie; drugie czasopismo jest organem Departamentu Filologii Klasycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Lublanie. Zeszyt 3 rocznika 20 Keria koncentruje się na „Classics and Communism in Theatre”, programie badawczym prowadzonym wspólnie z OBTĄ na Wydziae „Artes Liberales” UW. 

logo obta

21 stycznia 2018 - Dorota Bazylczyk i Anna Mik o kobiecych potworach z mitologii

Dorota Bazylczyk i Anna Mik, doktorantki naszego Wydziału, przedstawiły prezentację „Monstrous Women in the Globalized World: Images of Selected Female Characters from Classical Mythology in the Contemporary Children’s and Young Adults’ Culture” na międzynarodowej konferencji (Humboldt Kolleg) „Topographien der Globalisierung / Topographies of Globalization” w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii UW.

logo obta

20 stycznia 2018 - Prof. Katarzyna Marciniak o antyku w dobie globalizacji

Prof. Katarzyna Marciniak wygłosiła referat „Das Erbe der Antike und die Kinderkultur im Zeitalter der Globalisierung” na międzynarodowej konferencji (Humboldt Kolleg) „Topographien der Globalisierung / Topographies of Globalization” w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii UW.

logo obta

10 grudnia 2017 - Anna Mik o antyku w filmach Disneya

Anna Mik, doktorantka naszego Wydziału, wygłosiła wykład na temat „Od Persefony do Herkulesa. Motywy antyczne w animacjach wytwórni Walta Disneya” na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wszechświat Disneya” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

logo obta

5-8 grudnia 2017 - Warsztaty i posiedzenie Cluster The Past for the Present

W grudniu w OBTA i CLAS odbyły się warsztaty i posiedzenie przedstawicieli jednostek współtworzących wraz z naszym Wydziałem Cluster The Past for the Present. Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, reprezentowali Prof. Markus Janka i Raimund Fichtel; Dipartimento di Storia Culture Civiltà i Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna – Prof. Giovanna Alvoni i Prof. Renzo Tosi.

logo obta

4 grudnia 2017 r. - Autism, theory of mind and works of fiction

W poniedziałek, 4 grudnia o godz. 14.00 dott. Edoardo Pecchini, neuropsychiatra z Włoch, doktorant na naszym Wydziale i konsultant w projekcie ERC „Our Mythical Childhood”, wygłosi na spotkaniu zespołu OMC wykład na temat „Autism, theory of mind and works of fiction”. Serdecznie zapraszamy! (s. konf. na Nowym Świecie) 

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top