Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), stworzony przez Profesora Jerzego Axera w roku 1991, w latach 2008–2012 kierowany przez Profesora Jana Kieniewicza, jest jednostką stałą Wydziału „Artes Liberales” UW. Ze środowiska Obty wywodzą się prowadzące przełomowe badania zespoły naukowe, jak na przykład Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej oraz Laboratorium Filhelleńskie. Obecnie w Obcie realizowany jest pierwszy w Polsce ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki. Współpracujemy z przedstawicielami różnych dyscyplin z całego świata: od Ameryki Północnej, przez Europę, Afrykę, Azję po Australię i Nową Zelandię, łącząc refleksję naukową z działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

W Obcie badamy motywy antyczne w arcydziełach literatury i sztuki, ale poszukujemy też śladów obecności antyku w kulturze popularnej: w literaturze fantastycznej, filmach, serialach, piosenkach, grach komputerowych, najnowszych zjawiskach internetowych... Antyk to dla nas ważne doświadczenie kulturowe. Sposób jego recepcji odzwierciedla przemiany zachodzące na świecie na przestrzeni stuleci – także obecnie. 

Przeglądając się w zwierciadle recepcji, porównując różne powstające w nim obrazy i odbicia, możemy lepiej zrozumieć siebie i mechanizmy tych przemian. Szczególną uwagę zwracamy na odbiór antyku przez dzieci i młodzież. To fascynujący proces, w trakcie którego młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość i określają własne stanowisko wobec dziedzictwa przekazywanego im przez dorosłych.

Studia nad recepcją antyku wymagają ciekawości, pokory, ale i odrobiny buntu, a także odwagi. Nigdy bowiem nie wiadomo, co zobaczymy, zaglądając w antyczne lustro. Może będzie to Meduza Gorgona, której odbicie zmrozi nam krew w żyłach, lub piękne oblicze Narcyza, od którego nie będziemy chcieli się oderwać. A może się okaże, że patrzymy w Zwierciadło Ain Eingarp, w które wpatrywał się też młody heros z naszych czasów i w którym każdy z nas zobaczy to, czego pragnie najbardziej.

OBTA daje nam przestrzeń, by badać i analizować te doświadczenia w życzliwym środowisku. Dlatego też przyjęliśmy dla niej gramatyczną odmianę w rodzaju żeńskim, bo choć to Ośrodek, zwyczajowo mówiąc OBTA, wpisujemy ją w rząd takich pojęć, jak Alma Mater.

Studia nad recepcją – zarówno w arcydziełach naszej cywilizacji, jak i w kulturze popularnej – uczą nas, że draco dormiens nunquam titillandus, ale i zachęcają do tego, by mimo wszystko próbować.

Marcus Luepertz, Merkury (Bonn), fot. Katarzyna Marciniak

Aktualności

logo obta

10 października 2017 - Antyk - Kamera - Akcja!

Mamy przyjemność ogłosić ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży w ramach projektu "Our Mythical Childhood". Szczegółowe informacje na stronie konkursu: 

logo obta

28–30 września 2017 - Classical Antiquity and Memory

W dniach 28–30 września dr Hanna Paulouskaya uczestniczyła w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji “Classical Antiquity and Memory” zorganizowanej przez Centre for the Classical Tradition Uniwersytetu w Bonn (reprezentowanym przez Penelope Kolovou) i Jocasta Research Project Uniwersytetu w Patras (reprezentowanym przez Efstathię Athanasopoulou). OBTA była jedną z instytucji, które objęły konferencję patronatem. Dr Paulouskaya wygłosiła referat pt. Soviet Argonauts: Sailing to the Costs of Colchis in the Soviet Culture. Miała również możliwość przedstawić Obtę oraz projekt Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges (ERC Consolidator Grant pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak), w ramach którego prowadzi badania nad antykiem w sowieckiej animacji. 

logo obta

3 września 2017 r. - European Humanism and Its Challenges

"European Humanism and Its Challenges" – międzynarodowe sympozjum na Uniwersytecie w Lublanie 8–9 IX 2017 r. z silną reprezentacją naszego Wydziału – program

logo obta

6 lipca 2017 r. - Our Mythical Hope - materiały filmowe

Zapraszamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych z konferencji i warsztatów „Our Mythical Hope in Children´s and Young Adults´ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life” w ramach projektu „Our Mythical Childhood”, ERC Consolidator Grant: 

logo obta

29 czerwca 2017 r. - Recenzja tomu „Our Mythical Childhood”

Na „Bryn Mawr Classical Review” ukazała się właśnie recenzja tomu „Our Mythical Childhood... : The Classics and Literature for Children and Young Adults”, zwieńczającego Loeb Classical Library Foundation Grant: 
http://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017-06-47.html.

logo obta

19 czerwca 2017 r. - Spotkanie OBTymistów

Zapraszamy serdecznie na na kolejny e-wykład z cyklu SPOTKANIA OBTYMISTÓW, w poniedziałek 19 czerwca, o godz. 13.00, s. konf. Nowy Świat 69. Dott. Edoardo Pecchini, neuropsychiatra i doktorant naszego Wydziału, opowie o „The katapontismós from Greek Myths to the Tale of Niccolò Pesce in Southern Italy”.

logo obta

5 czerwca 2017 r. - Our Mythical Hope - zdjęcia

Zdjęcia z warsztatów i konferencji „Our Mythical Hope...” (15–21 maja 2017 r.), ERC Consolidator Grant, dostępne są tutaj.

logo obta

11 maja 2017 r. - Our Mythical Hope

Zapraszamy na konferencję „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life”, która odbędzie się na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach ERC Consolidator Grant na projekt „Our Mythical Childhood...” pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak.  
Program konferencji.
Więcej materiałów.

logo obta

4 maja 2017 r. - European Humanism and its Challenges

Zapraszamy do zapoznania się z Call for Papers na międzynarodowe sympozjum naukowe w Lublanie:
Call for Papers

logo obta

15 marca 2017 r. - Nasze mityczne dzieciństwo - ERC Week

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z projektem „Our Mythical Childhood...” z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 
Plakat.
Program.

logo obta

22 lutego 2017 r. - Nasze mityczne dzieciństwo – Dni ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) świętuje dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji zapraszamy na spotkania z projektem „Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, prowadzonym pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak w ramach ERC Consolidator Grant (2016–2021). Spotkania odbędą się w marcu na naszym Wydziale i w instytucjach partnerskich. Więcej informacji.

logo obta

22 lutego 2017 r. - Grodzieńskie kroniki klasztorne

Ukazała się monografia dr Hanny Paulouskiej „Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne”. Autorka przedstawia w niej wyniki swoich badań nad kronikami pisanymi w klasztorach bernardynów, karmelitów bosych, jezuitów oraz brygidek grodzieńskich. Wykorzystując współczesną metodologię do analizowania tekstów dawnych, dr Paulouskaya dąży do odtworzenia sposobów funkcjowania tekstów i uchwycenia ich specyfiki. Monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP. Więcej informacji.

logo obta

8 lutego 2017 r. - Steven Saylor De amicitia

Steven Saylor, autor bestsellerowych kryminałów osadzonych w realiach starożytnego Rzymu, zachęca do lektury publikacji naszego Wydziału – De amicitia.

logo obta

16 stycznia 2017 r. - De amicitia w wolnym dostępie

Zapraszamy do lektury tomu „De amicitia. Transdisciplinary Studies on Friendship”, dedykowanego naszym Mistrzom – Prof. Jerzemu Axerowi i Prof. Janowi Kieniewiczowi. Tom miał premierę w urodziny Obty. Wersja elektronicza dostępna jest od dziś tutaj.

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top