Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), stworzony przez Profesora Jerzego Axera w roku 1991, w latach 2008–2012 kierowany przez Profesora Jana Kieniewicza, jest jednostką stałą Wydziału „Artes Liberales” UW. Ze środowiska Obty wywodzą się prowadzące przełomowe badania zespoły naukowe, jak na przykład Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej oraz Laboratorium Filhelleńskie. Obecnie w Obcie realizowany jest pierwszy w Polsce ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki. Współpracujemy z przedstawicielami różnych dyscyplin z całego świata: od Ameryki Północnej, przez Europę, Afrykę, Azję po Australię i Nową Zelandię, łącząc refleksję naukową z działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

W Obcie badamy motywy antyczne w arcydziełach literatury i sztuki, ale poszukujemy też śladów obecności antyku w kulturze popularnej: w literaturze fantastycznej, filmach, serialach, piosenkach, grach komputerowych, najnowszych zjawiskach internetowych... Antyk to dla nas ważne doświadczenie kulturowe. Sposób jego recepcji odzwierciedla przemiany zachodzące na świecie na przestrzeni stuleci – także obecnie. 

Przeglądając się w zwierciadle recepcji, porównując różne powstające w nim obrazy i odbicia, możemy lepiej zrozumieć siebie i mechanizmy tych przemian. Szczególną uwagę zwracamy na odbiór antyku przez dzieci i młodzież. To fascynujący proces, w trakcie którego młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość i określają własne stanowisko wobec dziedzictwa przekazywanego im przez dorosłych.

Studia nad recepcją antyku wymagają ciekawości, pokory, ale i odrobiny buntu, a także odwagi. Nigdy bowiem nie wiadomo, co zobaczymy, zaglądając w antyczne lustro. Może będzie to Meduza Gorgona, której odbicie zmrozi nam krew w żyłach, lub piękne oblicze Narcyza, od którego nie będziemy chcieli się oderwać. A może się okaże, że patrzymy w Zwierciadło Ain Eingarp, w które wpatrywał się też młody heros z naszych czasów i w którym każdy z nas zobaczy to, czego pragnie najbardziej.

OBTA daje nam przestrzeń, by badać i analizować te doświadczenia w życzliwym środowisku. Dlatego też przyjęliśmy dla niej gramatyczną odmianę w rodzaju żeńskim, bo choć to Ośrodek, zwyczajowo mówiąc OBTA, wpisujemy ją w rząd takich pojęć, jak Alma Mater.

Studia nad recepcją – zarówno w arcydziełach naszej cywilizacji, jak i w kulturze popularnej – uczą nas, że draco dormiens nunquam titillandus, ale i zachęcają do tego, by mimo wszystko próbować.

Marcus Luepertz, Merkury (Bonn), fot. Katarzyna Marciniak

Aktualności

logo obta

5 maja 2021 - A Proletarian Classics? Call for Papers

A Proletarian Classics? An online workshop, October 23-24, 2021

The Brave New Classics steering committee would like to invite expressions of interest and contributions (abstracts proposing 15 minute papers) on the relationship between ancient Greek and Roman culture and world communism from 1917. The workshop will be hosted by the University of St Andrews with short panels and discussion sessions held online over the weekend of 23-24 October 2021. Expressions of interest welcome any time and the deadline for abstracts is 1st June, 2021.

Details

logo obta

24-26 października 2019 - Sympozjum poświęcone 1600 rocznicy śmierci Świętego Hieronima

24-26 października b.r. Wydział "Artes Liberales" we współpracy z Uniwersytetami w Lublanie, Zagrzebiu, Grazu, Lille, Central European University (CEU), International Network of Excellence “Europa Renascens,” oraz z Institut des Sources Chrétiennes i Słoweńską Akademią Nauk i Sztuk, organizuje w Lublanie sympozjum poświęcone 1600 rocznicy śmierci Świętego Hieronima. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sympozjum. Call for Papers i inne informacje na załączonym posterze i na: https://ff.classics.si/2019/01/11/hieronymus-noster/

logo obta

22 listopada 2018 - Współpraca z Słowenią

Elżbieta Olechowska uczestniczyła jako autor i redaktor w publikacji dwóch słoweńskich czasopism naukowych: „Primerjalna Književnost” 41.2 (2018) i „Keria. Studia Latina et Graeca” 20.3 (2018). Oba nowe numery ukazały się w wersji papierowej, ale można je też czytać online na https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/issue/view/619 i na https://revije.ff.uni-lj.si/keria. Pierwsze czasopismo wydaje Słoweńskie Towarzystwo Literatury Porównawczej, a w bieżącym numerze przedstawione zostały artykuły z konferencji „European Humanism and Its Challenges”, która odbyła się w jesieni 2017 r. w Lublanie; drugie czasopismo jest organem Departamentu Filologii Klasycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Lublanie. Zeszyt 3 rocznika 20 Keria koncentruje się na „Classics and Communism in Theatre”, programie badawczym prowadzonym wspólnie z OBTĄ na Wydziae „Artes Liberales” UW. 

logo obta

21 stycznia 2018 - Dorota Bazylczyk i Anna Mik o kobiecych potworach z mitologii

Dorota Bazylczyk i Anna Mik, doktorantki naszego Wydziału, przedstawiły prezentację „Monstrous Women in the Globalized World: Images of Selected Female Characters from Classical Mythology in the Contemporary Children’s and Young Adults’ Culture” na międzynarodowej konferencji (Humboldt Kolleg) „Topographien der Globalisierung / Topographies of Globalization” w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii UW.

logo obta

20 stycznia 2018 - Prof. Katarzyna Marciniak o antyku w dobie globalizacji

Prof. Katarzyna Marciniak wygłosiła referat „Das Erbe der Antike und die Kinderkultur im Zeitalter der Globalisierung” na międzynarodowej konferencji (Humboldt Kolleg) „Topographien der Globalisierung / Topographies of Globalization” w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii UW.

logo obta

10 grudnia 2017 - Anna Mik o antyku w filmach Disneya

Anna Mik, doktorantka naszego Wydziału, wygłosiła wykład na temat „Od Persefony do Herkulesa. Motywy antyczne w animacjach wytwórni Walta Disneya” na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wszechświat Disneya” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

logo obta

5-8 grudnia 2017 - Warsztaty i posiedzenie Cluster The Past for the Present

W grudniu w OBTA i CLAS odbyły się warsztaty i posiedzenie przedstawicieli jednostek współtworzących wraz z naszym Wydziałem Cluster The Past for the Present. Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, reprezentowali Prof. Markus Janka i Raimund Fichtel; Dipartimento di Storia Culture Civiltà i Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna – Prof. Giovanna Alvoni i Prof. Renzo Tosi.

logo obta

4 grudnia 2017 r. - Autism, theory of mind and works of fiction

W poniedziałek, 4 grudnia o godz. 14.00 dott. Edoardo Pecchini, neuropsychiatra z Włoch, doktorant na naszym Wydziale i konsultant w projekcie ERC „Our Mythical Childhood”, wygłosi na spotkaniu zespołu OMC wykład na temat „Autism, theory of mind and works of fiction”. Serdecznie zapraszamy! (s. konf. na Nowym Świecie) 

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top