Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), stworzony przez Profesora Jerzego Axera w roku 1991, w latach 2008–2012 kierowany przez Profesora Jana Kieniewicza, jest jednostką stałą Wydziału „Artes Liberales” UW. Ze środowiska Obty wywodzą się prowadzące przełomowe badania zespoły naukowe, jak na przykład Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej oraz Laboratorium Filhelleńskie. Obecnie w Obcie realizowany jest pierwszy w Polsce ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki. Współpracujemy z przedstawicielami różnych dyscyplin z całego świata: od Ameryki Północnej, przez Europę, Afrykę, Azję po Australię i Nową Zelandię, łącząc refleksję naukową z działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

W Obcie badamy motywy antyczne w arcydziełach literatury i sztuki, ale poszukujemy też śladów obecności antyku w kulturze popularnej: w literaturze fantastycznej, filmach, serialach, piosenkach, grach komputerowych, najnowszych zjawiskach internetowych... Antyk to dla nas ważne doświadczenie kulturowe. Sposób jego recepcji odzwierciedla przemiany zachodzące na świecie na przestrzeni stuleci – także obecnie. 

Przeglądając się w zwierciadle recepcji, porównując różne powstające w nim obrazy i odbicia, możemy lepiej zrozumieć siebie i mechanizmy tych przemian. Szczególną uwagę zwracamy na odbiór antyku przez dzieci i młodzież. To fascynujący proces, w trakcie którego młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość i określają własne stanowisko wobec dziedzictwa przekazywanego im przez dorosłych.

Studia nad recepcją antyku wymagają ciekawości, pokory, ale i odrobiny buntu, a także odwagi. Nigdy bowiem nie wiadomo, co zobaczymy, zaglądając w antyczne lustro. Może będzie to Meduza Gorgona, której odbicie zmrozi nam krew w żyłach, lub piękne oblicze Narcyza, od którego nie będziemy chcieli się oderwać. A może się okaże, że patrzymy w Zwierciadło Ain Eingarp, w które wpatrywał się też młody heros z naszych czasów i w którym każdy z nas zobaczy to, czego pragnie najbardziej.

OBTA daje nam przestrzeń, by badać i analizować te doświadczenia w życzliwym środowisku. Dlatego też przyjęliśmy dla niej gramatyczną odmianę w rodzaju żeńskim, bo choć to Ośrodek, zwyczajowo mówiąc OBTA, wpisujemy ją w rząd takich pojęć, jak Alma Mater.

Studia nad recepcją – zarówno w arcydziełach naszej cywilizacji, jak i w kulturze popularnej – uczą nas, że draco dormiens nunquam titillandus, ale i zachęcają do tego, by mimo wszystko próbować.

Marcus Luepertz, Merkury (Bonn), fot. Katarzyna Marciniak

Aktualności

logo obta

4 grudnia 2017 r. - Autism, theory of mind and works of fiction

W poniedziałek, 4 grudnia o godz. 14.00 dott. Edoardo Pecchini, neuropsychiatra z Włoch, doktorant na naszym Wydziale i konsultant w projekcie ERC „Our Mythical Childhood”, wygłosi na spotkaniu zespołu OMC wykład na temat „Autism, theory of mind and works of fiction”. Serdecznie zapraszamy! (s. konf. na Nowym Świecie) 

logo obta

29 listopada 2017 - Wykład o projekcie "Our Mythical Childhood" w Kamerunie

29 listopada prof. Daniel Nkemleke, członek zespołu w projekcie ERC „Our Mythical Childhood”, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „The Linguistic-Literature-Culture Nexus: The Example of Our Mythical Childhood... Project” jako Dziekan Department of English, Ecole Normale Supérieure, University of Yaoundé 1. Prof. Nkemleke przedstawił projekt i naszą współpracę, inicjując w ten sposób serię wykładów („Departmental Lecture Series”).

Zdjęcia.

logo obta

7 października 2017 - The Past for the Present - inauguracja

7 padździernika odbyła się inauguracja międzynarodowego centrum – The Cluster „The Past for the Present: International Research and Educational Programme”. Cluster utworzony został na Wydziale „Artes Liberales” razem z Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Universität München oraz Dipartimento di Storia Culture Civiltà i Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna. Inauguracja miała miejsce w Monachium, z udziałem Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Monachijskiego Prof. Barbary Conradt (fot.), Dziekan Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Prof. Beate Kellner, oraz przedstawiciela  Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Johanna Zwirglmaiera, połączona z konferencją naukową przygotowaną przez Prof. Markusa Jankę (LMU) – „Verjüngte Antike trifft The Past for the Present: Griechisch-römische Mythologie und Historie in Kinder- und Jugendmedien der Gegenwartskultur”. Inaugurację poprzedziły (6 X) warsztaty związane z planowaniem działań cluster. Vide także tutaj.

logo obta

10 października 2017 - Antyk - Kamera - Akcja!

Mamy przyjemność ogłosić ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży w ramach projektu "Our Mythical Childhood". Szczegółowe informacje na stronie konkursu: 

logo obta

6 lipca 2017 r. - Our Mythical Hope - materiały filmowe

Zapraszamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych z konferencji i warsztatów „Our Mythical Hope in Children´s and Young Adults´ Culture... The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life” w ramach projektu „Our Mythical Childhood”, ERC Consolidator Grant: 

logo obta

29 czerwca 2017 r. - Recenzja tomu „Our Mythical Childhood”

Na „Bryn Mawr Classical Review” ukazała się właśnie recenzja tomu „Our Mythical Childhood... : The Classics and Literature for Children and Young Adults”, zwieńczającego Loeb Classical Library Foundation Grant: 
http://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017-06-47.html.

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top