Studia doktoranckie

Wydział „Artes Liberales” prowadzi bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny). W ramach studiów mamy zamiar tworzyć moduły związane z tematyką badań komisji, laboratoriów i pracowni Wydziału „Artes Liberales” (każdy z planowanych modułów zostanie uruchomiony pod warunkiem przystąpienia do niego co najmniej pięciorga nowo przyjętych doktorantów. Możliwe jest podjęcie studiów w ramach innej problematyki związanej z działalnością naukową jednostek Wydziału). Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną opracował moduł: 

Recepcja antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej

Doktoranci będą realizowali swoje projekty w powiązaniu z działalnością Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” UW. Poznają mechanizmy recepcji starożytnych dzieł i postaci, obserwując w zwierciadle antyku przemiany społeczne, polityczne i kulturowe, zachodzące w różnych regionach świata na przestrzeni stuleci.

Szczególną uwagę poświęcimy współczesnej kulturze dziecej i młodzieżowej. Doktoranci będą mogli przygotowywać swoje rozprawy w powiązaniu z pierwszym w polskiej humanistyce ERC Consolidator Grant na projekt Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges (http://www.uw.edu.pl/11-grant-erc-dla-uw/).

Praca naukowa w takim środowisku to szansa na konsultacje ze specjalistami, rozwój i nawiązanie ciekawych kontaktów naukowych w Polsce i za granicą – od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy i Afryki, po Australię. Doktoranci będą mogli włączyć się też do wybranych zadań związanych z przygotowaniem międzynarodowych konferencji, zdobywając cenne doświadczenia organizacyjne. Ponadto w ramach projektu doktoranci będą mogli przygotowywać hasła do bazy dzieł kultury dziecięcej i młodzieżowej inspirowanych antykiem. Hasła, podpisane nazwiskami autorów i dostępne w Internecie, będą stanowiły element portfolio i świadectwo dorobku naukowego doktorantów. Wiele z tekstów kultury znajdujących się w obszarze naszych zainteresowań nie było dotychczas przedmiotem naukowych analiz ani nawet ogólnodostępnych wzmianek. Praca nad nimi to więc wyzwanie dla tych, którzy gotowi są sięgać tam, gdzie Google nie sięga. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że właśnie takie wyzwania wzmacniają Uniwersytet jako Wspólnotę:

  • 2012–2013 projekt Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature Between East & West w ramach Harvard University Loeb Classical Library Foundation Grant. Publikacja powstała w wyniku naszej współpracy: www.al.uw.edu.pl/omc_catalogue;

  • 2014–2017 projekt Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Materiały: http://mythicalbeasts.obta.al.uw.edu.pl/.

Celem modułu jest również uświadomienie doktorantom, że popularyzowanie dziedzictwa kulturowego to rodzaj misji humanisty. W czasach coraz łatwiejszego dostępu do informacji bardzo ważna jest umiejętność właściwego wykorzystywania możliwości oferowanych przez nowe media. Szukamy więc wspólnie sposobów komunikowania się z różnymi kręgami odbiorców kultury w sposób atrakcyjny, ale unikając uproszczeń i powierzchowności.

W trakcie realizacji modułu doktoranci zdobędą wszechstronne kompetencje, cenne zarówno w dalszej pracy naukowej, jak i na innych polach życia zawodowego, w działaniach związanych z animacją oraz popularyzacją kultury. Staną się jej świadomymi uczestnikami i twórcami.

Więcej informacji na stronie http://sd.al.uw.edu.pl/.

Nasi doktoranci: vide zakładka OBTymiści.
© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top