Wiadomości OBTymistyczne

...

21 grudnia 2015 r. - Prof. Katarzyna Marciniak otrzymała grant European Research Council

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała prof. Katarzynie Marciniak Consolidator Grant. Jest to pierwszy tego rodzaju grant w polskiej humanistyce. Nagrodzony projekt: „Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” otrzymał dofinansowanie na pięć lat. Więcej informacji na stronie UW.

...

3 czerwca 2015 r. - Dr Hanna Paulouskaya otrzymała Nagrodę Premiera za rozprawę doktorską

Dr Hanna Paulouskaya otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, przygotowaną na Wydziale „Artes Liberales” UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera i prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha, Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne.

...

5 grudnia 2014 r. - Prof. Anna Skolimowska otrzymała Nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

Prof. Anna Skolimowska otrzymała I nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. S. K. Kuczyńskiego za rok 2013 w kategorii „Edycje Źródłowe” za książkę Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui, Vol. 3 Epistulae Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2013.
© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top