Publications

On this page, there is a list (en cours) of publications related to Classical Antiquity, within the activities of both the Centre for Studies on the Classical Tradition and the Faculty of "Artes Liberales". Wherever possible, we try to post links to the electronic versions of the works:

Series "OBTA Studies in Classical Reception"
Publications of the Laboratory for Editing Sources & Digital Humanities
Other series:
Books
Articles
PopularizationSeries "OBTA Studies in Classical Reception": 


Antiquity and We
Antiquity and We 
ed. Katarzyna Marciniak
Warsaw 2013
ISBN 9788363636197


Antyk i my
Antyk i my [Polish version of the volume above]
ed. Katarzyna Marciniak
Warszawa 2013
ISBN 9788363636180Image titlePolish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
eds. Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska, Joanna Kłos, Michał Kucharski 
Warsaw 2013
ISBN 9788363636128


Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue
Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue
introduction Michał Mizera, translation from the Russian original Katarzyna Tomaszuk, English translation and textual notes Elżbieta Olechowska
Warsaw 2013


Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review
Classical Antiquity on Communist Stage in Poland. Ancient Theatre as an Ideological Medium. A Critical Review
ed. Elżbieta Olechowska
Warsaw 2015
ISBN 978-83-63636-30-2


De amicitia. Transdisciplinary Studies on Friendship
De amicitia. Transdisciplinary Studies on Friendship
eds. Katarzyna Marciniak and Elżbieta Olechowska
Warsaw 2017
ISBN 978-83-63636-58-6Publications of the Laboratory for Editing Sources & Digital Humanities: see the Laboratory's website


Other series: 
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe":


Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa.
Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe". Vols. 1–2 
Warszawa 1995 
ISBN 83-901603-3-1 


Nauki matematyczno - przyrodnicze.  Muzykografia. Literatura myślicielska XIII–XV w.
Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska XIII–XV w. 
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe"Vols. 3–4
Warszawa 1995 
ISBN 83-901603-5-8 


Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego 
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe"Vols.  5–6
Warszawa 1997
ISBN 83-901603-4-X 
ISSN 1427-4485 


Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo Wschodniej.
Pomniki prawa doby Renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej 
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe"Vols. 7–9
Warszawa 1999
ISBN 83-901603-7-4 
ISSN 1427-4485 


Krystyna Wyssenhoff-Brożkowa,  Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce.
Krystyna Wyssenhoff-Brożkowa, Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce
Series "Łacina w Polsce. Zeszyty  Naukowe"Vols. 10–12
Warszawa 1998
ISBN 83-901603-7-4 
ISSN 1427-4485 


Series "Ludzie i Teksty":


Tadeusz Zieliński, Listy do Stefana Srebrnego.

Tadeusz Zieliński, Listy do Stefana Srebrnego
ed. Grażyna Golik-Szarawarska 
Series "Ludzie i Teksty"
Warszawa 1997
ISBN 83-901603-6-6 Tadeusz Zieliński, Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922.
Tadeusz Zieliński, Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
Ed., trans., and introd. by Hanna Geremek 
Series "Ludzie i Teksty"
Warszawa 1999 
ISBN 83-7181-130-6


Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue

Tadeusz Zieliński, Autobiografia. Dziennik 1939–1944
eds. Hanna Geremek and Piotr Mitzner
Series "Ludzie i Teksty"
Warszawa 2005 
ISBN 83-923482-0-6
Seria „Eseje i Studia”:


Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska.
Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer, vol. 1
Warszawa 1995
ISBN 83-901603-0-7


Thomas Conley,  Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland.
Thomas Conley, Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer, vol. 2
Warszawa 1994
ISBN 83-901603-1-5


Ihor Sevčenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem.
Ihor Sevčenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer, vol. 3 
Warszawa 1996
ISBN 83-901603-2-3


Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue
Rhetoric of Transformation 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2003
ISBN 83-7181-286-8 Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku.
Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2001
ISBN 83-7181-229-9


Terra Marique
Terra Marique 
ed. Jan Kieniewicz 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer  
Warszawa 2001
ISBN 83-912525-4-X


Jan Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce
Jan Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce 
Series "Eseje i Studia", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2006 
ISBN 83-920180-8-7


Series "Acta Societatis Philologae Polonorum":


Horacy i polski horacjanizm . W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego.

Horacy i polski horacjanizm. W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego
Series "Acta Societatis Philologae Polonorum", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 1993
ISBN 83-901171


Retoryka antyczna i jej dziedzictwo
Retoryka antyczna i jej dziedzictwo 
Series "Acta Societatis Philologae Polonorum", ed. Jerzy Axer
Warszawa 1996
ISBN 83-87945-03-9


Antiquorum non immemores.

Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993 
Series "Acta Societatis Philologae Polonorum", ed. Jerzy Axer 
Collection of studies edited by Jerzy Łanowski and Alicja Szastyńska-Siemion 
Warszawa–Wrocław 1999
ISBN 83-901603-8-2
Studia Thorunensio-Classica.
Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej 
Series "Acta Societatis Philologae Polonorum", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2002 
ISBN 83-912525-7-4 
ISBN 83-87045-93-4


Łacina na ławie oskarżonych.
Łacina na ławie oskarżonych
A publication on the occasion of the 100th Congress of the Polish Philological Society (PTF) 
Series "Acta Societatis Philologae Polonorum", ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2004 
ISBN 83-912525-9-0 


Series "Antyk Romantyków":


Inspiracje Grecji antycznej w dramacie dobry renesansu. Rekonensans.
Inspiracje Grecji antycznej w dramacie dobry romantyzmu. Rekonesans
ed. Maria Kalinowska
Series "Antyk Romantyków"
Wydawnictwo Adam Marszałek
Warsaw 2001
ISBN 83-7174-667-9


Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans
Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans
eds.  Maria Kalinowska and Bogna Paprocka-Podlasiak
Series "Antyk Romantyków"
Wydawnictwo Naukowe GRADO
Warszawa 2003
ISBN 83-89588-01-3


Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku
Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku  
eds. Jarosław Ławski and Krzysztof Korotkich
Series "Antyk Romantyków"
University of Białystok 
Warszawa 2004
ISBN 83-86064-08-0


Świat z tajemnic wyspowiadany… Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego
Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego
eds. Maria Kalinowska, Janusz Skuczyński, Magdalena Bizior
Series "Antyk Romantyków"
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Warszawa 2006
ISBN 83-231-1932-5


Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków
eds. Włodzimierz Szturc and Magdalena Bizior-Dombrowska
Series "Antyk Romantyków"
Warsaw 2007 
ISBN 978-83-7181-500-3Series "Arcydzieła Literatury Nowogreckiej": see the website of the Laboratory for Hellenic StudiesSeria „Debaty IBI AL” / „Debaty ARTES LIBERALES”:

Debaty I
Debaty IBI AL. Tom I 
Warszawa 2008


Debaty II

Debaty IBI AL. Tom II
red. Jan Kieniewicz, Natalia Kotsyba, Marek Szczypek, Katarzyna Tomaszuk
Warszawa 2009


Debaty III
Debaty IBI AL. Tom III: Odszukiwanie pamięci. Odnajdywanie w historii
red. Natalia Kotsyba, Katarzyna Tomaszuk
Warszawa 2011


Debaty IV
Debaty IBI AL. Tom IV: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР И ПОГРАНИЧЬЕ
red. Jan Kieniewicz
Warszawa 2011
ISSN 2081-3228


Debaty V
Debaty IBI AL. Tom V: Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?
red. Maria Kalinowska, Jan Kieniewicz
Warszawa 2012
ISBN 978-83-64003-04-2Debaty VI
Debaty Artes Liberales. Tom VI: ПОГРАНИЧЬЕ КУЛЬТУР – КУЛЬТУРЫ ПОГРАНИЧЬЯ
red. Zoja Morochojewa
Warszawa 2012
ISSN 2299-8799 

ISBN 978-83-63636-7-4Debaty VII
Debaty Artes Liberales. Tom VII: ПОГРАНИЧЬЯ ЕВРО-АЗИИ
red. Zoja Morochojewa
Warszawa 2013
ISSN: 2299-8799

ISBN 978-83-63636-14-2Debaty VIII
Debaty Artes Liberales. Tom VIII: Inteligent, humanista, intelektualista 
red. Katarzyna Tomaszuk
Warszawa 2014
ISSN: 2081-3228

ISBN 978-83-63636-29-6
Books:


Listowne Polaków rozmowy.
Listowne Polaków rozmowy: List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku
eds. Jerzy Axer and Jerzy Mańkowski  
Wydawnictwo Aletheia and Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 
Warszawa 1992
ISBN 83-900393-3-8


Pour Sa Majesté le Roi ...
Pour Sa Majesté le Roi... Rysunki „z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Exhibition catalogue 
Warszawa  1993

Marian Plezia, Z dziejów filologii klasycznej w Polsce.
Marian Plezia, Z dziejów filologii klasycznej w Polsce
Polish Philological Society 
Warszawa  1993
ISBN 83-901652-1-X


Małgorzata Borowska, Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego
Małgorzata Borowska, Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego  
Warszawa  1996
ISBN 83-214-1106-1


Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans.
Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
The Seeds of Dionysus. The Inspiration of Ancient Greece for Twentieth-Century Theatre and Drama in Eastern and Central Europe. Reconnaissance

elaborated by Małgorzata Borowska
Warszawa 1997 
ISBN 83-7181-057-1 


Scaenica Saravi-Varsoviensia.
Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben 
Warszawa 1997
ISBN 83-7181-006-7 


Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich.
Dijenis Akritas, Opowieść z kresów bizantyńskich
ed. and trans. from Modern Greek into Polish by Małgorzata Borowska  
Warszawa 1998
ISBN 83-7181-066-0


Juliusz Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie.
Juliusz Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie 
Warszawa 1999 
ISBN 83-912525-0-7 


Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864–1918 wobec tradycji antycznej.
Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864–1918 wobec tradycji antycznej 
ed. Andrzej Z. Makowiecki 
Warszawa 2000
ISBN 82-912525-2-3 


Małgorzata Borowska, Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego.
Małgorzata Borowska, Barbajorgos. Książka do nauki języka nowogreckiego
Warszawa 2000
ISBN 83-214-1167-3


Marian Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona
Marian Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona 
Warszawa–Kraków 2000
ISBN 83-86956-80-1


Oktawia. Dramat z czasów Nerona.
Oktawia. Dramat z czasów Nerona
ed. and introd. Małgorzata Borowska, trans. Katarzyna Marciniak (and afterword), Dorota Oleszczak (and footnotes), Anna Tarwacka, Magdalena Zawadzka, and Michał Malinowski
Warszawa 2001
ISBN 83-85921-85-0


Z Rzymu do Rzymu
Z Rzymu do Rzymu 
ed. Jerzy Axer and Maria Bokszczanin 
Warszawa 2002 
ISBN 83-85921-37-0 


Łacina jako język elit
Łacina jako język elit
ed. Jerzy Axer 
Warszawa 2004
ISBN 83-920180-1-X (OBTA)
ISBN 83-7181-321-X (DiG)


Zamach Stanu w Dawnych Społecznościach
Zamach stanu w dawnych społecznościach
ed. Arkadiusz Sołtysiak 
Warszawa 2004
ISBN 83-920180-3-6 Robert A. Sucharski, AEGAEO-GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej
Robert A. Sucharski, AEGAEO-GRAECA. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej 
Warszawa 2005
ISBN 83-7181-379-1


Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda.
Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda
ed. Barbara Milewska-Waźbińska and Juliusz Domański
Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2006
ISBN 83-904104-3-5


Katarzyna Marciniak, Pro Cicerone poeta. Proces Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci
Katarzyna Marciniak, Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci
Warszawa 2008 
ISBN 978-83-923482-7-6


Image title
Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain
eds. György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin and Elżbieta Olechowska
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: Faculty of “Artes Liberales”, 2013
ISBN 978-961-237-601-7


Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School
Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School
eds. David Movrin and Elżbieta Olechowska
Wydawnictwo DiG
Warszawa 2016
ISBN 978-83-7181-943-8


Articles:

Popularization:
© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top