OBTAmates


Pracownicy Wydziału „Artes Liberales” UW
Doktoranci
Alii amici

Pracownicy Wydziału „Artes Liberales” UW Jerzy Axer
Prof. dr hab. Jerzy Axer – filolog klasyczny i badacz recepcji antyku, autor ponad 500 publikacji (15 książek). W roku 1991 założył Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), będący obecnie jednostką stałą Wydziału „Artes Liberales”, który stworzył i którym kierował jako Dziekan w latach 2012–2016. Prof. Axer jest zaangażowany w rozwijanie badań transcyplinarnych i wyjątkowe eksperymenty edukacyjne. Od r.ak. 2016/2017 kieruje Kolegium Artes Liberales.

E-mail: axer@al.uw.edu.pl
Więcej informacji


Małgorzata Borowska
Prof. dr hab. Małgorzata Borowska – filolog klasyczny, grecystka, nowogrecystka, tłumaczka literatury nowogreckiej i cypryjskiej. Założycielka i kierownik Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” oraz pierwszych w uczelniach polskich studiów w zakresie filologii nowogreckiej.

E-mail: hobbit@al.uw.edu.pl
Więcej informacji

Image title
Mgr Katarzyna Jasińska-Zdun – filolog klasyczny, paleograf, edytor źródeł neołacińskich, pracownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej. Na Wydziale „Artes Liberales” prowadzi zajęcia z języka łacińskiego, paleografii i humanistyki cyfrowej.

E-mail: camena@al.uw.edu.pl
Więcej informacji

Image title
Dr Michał Kucharski – filolog klasyczny i kulturoznawca. Badacz literatury okresu augustowskiego (szczególnie elegii Propercjusza) oraz recepcji starożytności grecko-rzymskiej w kulturze najnowszej. Na Wydziale „Artes Liberales” prowadzi konwersatorium poświęcone recepcji antyku w kulturze współczesnej.

E-mail: kucharski.michal@al.uw.edu.pl

Image title
Dr Karolina Anna Kulpa – kulturoznawca i historyk starożytności; badaczka przemian wizerunku Kleopatry VII od postaci historycznej po ikonę popkultury. Zajmuje się także recepcją antyku w zabawkach i grach dla dzieci oraz młodzieży. Pracuje w projekcie Our Mythical Childhood jako administratorka eksperymentalnej bazy odniesień do antyku w kulturze skierowanej do młodych ludzi Our Mythical Childhood Survey. W wolnym czasie rozwija się jako trener umiejętności interpersonalnych.

Katarzyna Marciniak
Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW – filolog klasyczny, italianistka, badaczka recepcji antyku i popularyzatorka wiedzy o starożytności. Ambasador Naukowy Fundacji Alexandra von Humboldta. Autorka wierszy i książek dla dzieci. Dyrektor Obty.

E-mail: kamar@al.uw.edu.pl
Więcej informacji

Elżbieta Olechowska
Dr Elżbieta Olechowska – filolog klasyczny i medioznawca. Badaczka recepcji antyku w literaturze i kulturze audiowizualnej.

E-mail: elzbieta.olechowska@gmail.com
Więcej informacji

Hanna Paulouskaya
Dr Hanna Paulouskaya – filolog klasyczny, specjalizuje się w neolatynistyce i źródłoznawstwie. Prowadzi również badania nad recepcją antyku w XIX–XXI w. na Białorusi i w Rosji.

E-mail: handziapa@gmail.com

Anna Skolimowska
Dr hab. Anna Skolimowska – filolog klasyczny; specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie i edytorstwie naukowym. Kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej na Wydziale „Artes Liberales”.

E-mail: as@al.uw.edu.pl
Więcej informacji

Robert A. Sucharski
Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW – filolog klasyczny, językoznawca, mykenolog. Od września 2016 r. Dziekan Wydziału „Artes Liberales”. 

E-mail: sucharsk@al.uw.edu.pl
Więcej informacji

Robert A. Sucharski
Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz – prawnik-romanista, absolwent Wydziału Prawa UW. Na Wydziale Prawa i Administracji UW pełnił różne funkcje akademickie (prodziekana, dyrektora Instytutu Historii Prawa, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu). W roku 2000 przeszedł do Obty, gdzie pełnił funkcje wicedyrektora oraz przewodniczącego Rady Naukowej.

E-mail: w.wolodkiewicz@uw.edu.pl
Więcej informacji

Doktoranci

Image title
Mgr Dorota Bazylczyk – absolwentka Kolegium Artes Liberales (specjalność: język – komunikacja –idee), kulturoznawstwa (cywilizacji śródziemnomorskiej) oraz muzykologii. Pasjonatka muzyki, kultury włoskiej oraz pracy z dziećmi. Miłośniczka podróży. Od kilku lat chętnie bierze udział w projektach naukowo-badawczych poświęconych recepcji kultury antycznej. Przygotowuje rozprawę doktorską w ramach projektu Our Mythical Childhood.

E-mail: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl

Image title
Mgr Joanna Kłos – absolwentka kulturoznawstwa (cywilizacji śródziemnomorskiej) i filologii klasycznej w ramach MISH. Zajmuje się fenomenem plotki w starożytności oraz recepcją antyku w kulturze współczesnej.

E-mail: joanna.klos@student.uw.edu.pl

Image title

Mgr Anna Mik – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową. Zajmuje się badaniem obecności mitycznych stworzeń w literaturze dziecięcej i młodzieżowej w kontekście studiów nad zwierzętami. Uwielbia animacje Disneya i serię o Harrym Potterze. Przygotowuje rozprawę doktorską w ramach projektu Our Mythical Childhood.

E-mail: anna.m.mik@gmail.com
© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top