Zdjęcia z Dnia ERC w ramach projektu "Our Mythical Childhood” (15 marca 2017 r.)

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top